หางานบัญชี

ต้องรู้! ก่อน หางานบัญชี เช็คคุณสมบัติที่ดีของคนทำงานเกี่ยวกับเงิน

หากคุณกำลัง หางานบัญชี ใช่ว่าจะต้องมีความรู้เรื่องการเงินมาโดยเฉพาะเท่านั้น คุณสมบัติที่ดีของการทำงานฝ่ายนี้มีมากพอ ๆ กับการที่คุณต้องทำงานในเอกสารและตารางรายรับรายจ่ายหรือการทำบัญชีแต่ละประเภทเช่นกัน ซึ่งคุณสมบัติที่เราจะกล่าวมาในวันนี้นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย แต่คุณจำเป็นต้องทราบก่อนที่จะเข้าไปทำงานในฝ่ายนี้ ถ้าคุณอยากรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างเราจะพาคุณไปดูกัน  

หางานบัญชี หน้าที่นี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 

1. ผู้ที่เป็นพนักงานฝ่ายบัญชีต้องมีความซื่อสัตย์  

ถือว่าข้อนี้คือจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากการทำงานในฝ่ายนี้คุณจะยุ่งเกี่ยวกับตัวเลข การเคลื่อนไหวทางเงิน รวมถึงกำไรขาดทุนของบริษัท แน่นอนข้อมูลเหล่านี้ไม่ควรนำไปเปิดเผย  

2. ผู้ที่ทำงานฝ่ายนี้จะต้องมีความขยันและอดทนสูง  

หน้าที่นี้คุณจะต้องทำให้เสร็จลุล่วงไปวันต่อวัน หากพบความผิดปกติหรือไม่ลงตัวของเงินจะต้องทำให้เสร็จลุล่วงตามกำหนด ฉะนั้นคุณจะเห็นนักบัญชีจะกลับบ้านช้ากว่าแผนกอื่นเสมอ ฉะนั้นหากใครที่กำลัง หางานบัญชี ต้องยอมรับข้อนี้ได้ 

3. ทำงานหน้าที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ  

ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายต่าง ๆ ควรมีใบเสร็จทุกครั้งเสมอ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งที่มีการยื่นเอกสารทางการเงิน  

4. มีความรู้รอบตัวและสามารถปรับใช้กับธุรกิจได้  

นักบัญชีที่ดีจะต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขได้ว่าธุรกิจตอนนี้ดำเนินเป็นอย่างไร กำไรหรือขาดทุนและจะต้องแก้ไข ปรับปรุงอย่างไร 

5. ทำงานอย่างมีเป้าหมาย  

หากคุณกำหนดเป้าหมายขึ้นมาแล้วจะต้องสามารถทำตามให้ได้ด้วย อีกทั้งเลือกทำงานที่ยากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อทดสอบความสามารถอีกทั้งหาความรู้ให้แก่ตัวเองนั้นเอง เมื่อ หางานบัญชี แล้วได้เข้าทำงานก็อย่าลืมคุณสมบัติข้อนี้ด้วย 

6. มีแนวคิดที่ดีแล้วต้องกล้านำเสนอ  

ในการทำงานที่ใส่ใจและสังเกตจะทำให้คุณมีแนวคิดดี ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาบริษัทให้ดีขึ้น รวมถึงหากพบว่ามีข้อสงสัยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นให้แจ้งผู้มีอำนาจหรือผู้บริหารทันที  

7. ทบทวนในการทำงานของตัวเองทุกปี  

การที่คุณตั้งคำถามว่าตนเองที่ผ่านมานั้นการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อหาทางพัฒนาตัวองให้ดีขึ้นและแก้ไขข้อผิดพลาด  

การเป็นนักบัญชีไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยใช่ไหมกับการที่จะทำงานฝ่ายนี้ให้ดีได้ ใช่ว่านั่งทำงานกับเอกสาร ใบเสร็จและตารางการเงินของบริษัทเท่านั้น คุณยังมีหน้าที่แนะนำแนวทางในการบริหารหรือพัฒนาองค์กรให้ดีด้วย เพราะคุณคือผู้เห็นความเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัท ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนได้หลายแง่มุมในการดำเนินธุรกิจนั้น ๆ มา ฉะนั้นเมื่อคุณมองหางานบัญชีจะต้องเป็นนักวางแผนที่ดีด้วย